Copyright Highlands Origin Cairn Terriers 2018
Welkom
Welkom op onze website
Puppyinformatie
NAVIGATIE
Puppy’s Nestje 2017 Nala Puppyinformatie Nestplanning
Onze Teefjes Maaike Line Lotte Nala Jette Beth
CONTACT Rick & Ingrid Huysecom-Vansantvoet Molenbaan 1 3020 Veltem-Beisem België cairnterriers@telenet.be vansantvoetingrid@outlook.com
TELEFOON +32 (0)16 60 93 99 mob Rick +32 (0)486 20 55 41 mob Ingrid +32 (0)486 55 74 32
Op deze pagina vindt U informatie over onze puppies. Over de eerste twee maanden van hun leven die zij bij ons doorbrengen, hun opvoeding, verzorging, de socialisatie en gewenning aan de huiselijke kring, alsook nuttige tips voor de eerste dagen en weken in hun nieuwe thuis. Al onze puppy’s hebben een stamboom St-Hubertus, zijn geregistreerd met e-chip en zijn in het bezit van een Europees paspoort, zij zijn gevaccineerd en meermaals ontwormd. Zij worden getest op levershunt met levenslange garantie. De puppies zijn door middel van een binnenhuiskennel grotendeels zindelijk gemaakt. Al onze puppies worden aan de wagen gewend. Wij geven hulp bij opvoeding en verzorging. De nestperiode bij ons thuis Van geboorte tot 4 weken Onze puppies worden geboren in een werpmand in de huiskamer. De moeder wordt daar waar nodig door ons bijgestaan. Elke puppy wordt direct na de geboorte onderzocht op fysieke eigenschappen. Onze dierenarts doet dit enkele uren later nog eens over. De eerste vier weken verblijven de puppies in een werpkist in onze woonkamer. In deze periode worden ze volledig verzorgd door de moeder. Eén maal daags worden ze gewogen. Hun verblijf in de woonkamer is een eerste stap naar een goede socialisatie. Zij zitten immers midden in de bewegingen en geluiden van ons dagelijks leven. Zij wennen hier vlug aan het bezoek van mensen, vaak hun toekomstige nieuwe familie, en aan de geluiden van radio, TV, stofzuiger en onze andere Cairntjes die meermaals in de buurt van hun nestje vertoeven. De puppies krijgen een eerste ontwormbeurt op een ouderdom van 2 weken.
De puppies verbijven de eerste 4 weken in een werpkistin de woonkamer,  vaak met de moeder maar af en toe alleen.
Van 4 tot 8 à 9 weken Als de puppies ongeveer 4 weken oud zijn, beginnen ze rond te lopen en wordt de werpkist te klein. Wij verhuizen ze dan naar de grote puppie-ren in de veranda. Vanaf dat moment nemen wij deels de voeding en verzorging van de moeder over. Hier leren ze vrij vlug hun behoeften te doen op krantenpapier. Ze krijgen hun eerste vaste voeding, een papje,bestaande uit betterfood en melkpoeder. Dit papje wordt progressief aangevuld met geweekte puppykorrels. De ren wordt voorzien van enkele speeltjes. Op de ouderdom van 4 en 6 weken worden de puppy’s nogmaals ontwormd.
De eerste momenten in de grote puppie-ren. Eerst nog wat onwennig in de mand rondlopen, nadien op verkenning. De drinkbak wordt snel gevonden.
Op de ouderdom van 6 weken worden ze ingeënt met een puppy-vaccin. Diezelfde dag krijgen zijn hun eigen idenditeit door het plaatsen van een electronische chip, en geven wij de puppy’s hun definitieve stamboom naam. De uiteindelijke roepnaam laten wij over aan de nieuwe baasjes. De voeding wordt geleidelijk aangepast naar droge puppykorrels. In den beginne eten zij allen samen aan één grote eetpot, maar geleidelijk aan leren wij de puppies om uit hun eigen bakje  te eten. De grote slaapmand wordt vervangen door één of twee binnenhuiskenneltjes.
Het is onze bedoeling om de puppies elk aan hun eigen eetpotje te leren eten zonder zich te laten storen door hun gebuur, al loopt dit niet altijd van een leien dakje........maar uiteindelijk slagen wij daar toch in.
Wennen aan een binnenhuiskenneltje is geen enkel probleem. Zij voelen er zich veilig en reeds vanaf de eerste nacht slapen ze lekker samen onder de warmte van de lamp.
Als het weer het toelaat, gaan ze meermaals per dag naar buiten op het terras en op de kleine weide. Hier wennen ze dan vrij vlug aan alle geluiden die buiten bij ons te horen zijn, zoals blaffende honden, overkomende vliegtuigen, tractoren en andere landbouwtuigen van onze overgebuur. Hier leren zij tevens hun behoefte te doen op gras.In deze periode gaan ze ook vaak mee in de wagen. Niet alleen naar de dierenarts voor vaccinatie en de levershunttesten, maar ook tijdens korte boodschappen en bezoek aan vrienden in de buurt.
Tussen de 7de en 8ste levensweek worden de puppy’s getest op levershunt. (zie de pagina Gezondheid).Op een ouderdom van 8 à 9 weken, na een vierde ontwormingskuur, breekt dan het grote moment aan ... De Cairn puppy’s zijn klaar om naar hun nieuwe baasjes te vertrekken. Zij gaan niet alleen naar hun nieuwe thuis, ze brengen heel wat mee, zoals: - een volledig voedselpakket voor zowat 1 maand, bestaande uit puppykorrels - hondenkoekjes - voedingsschema  - een kam  - een speeltje  - Europees paspoort -  attest levershunt- overeenkomst en garantiepapieren  - info over vachtverzorging, trimming, voeding, enz.
Aankomst bij de nieuwe baasjes Omdat een puppie wat tijd nodig heeft om zich aan zijn nieuwe thuis aan te passen is het aangeraden om hem bij de fokker op te halen zo vroeg mogelijk op de dag, liefst in een periode dat je enkele dagen vrij bent. Zorg ervoor dat tegen de tijd dat je puppy thuiskomt er een eet-en drinkbakje voorradig is en de rust- en slaapplaats is ingericht.Zorg ook voor wat aangepast speelgoed en een halsbandje met bijpassende lijn (zo lichtmogelijk van gewicht). Over voeding hoeft U zich geen zorgen te maken, dat brengt uw kleine puppy van bij ons allemaal mee. De eerste dagen in zijn nieuwe thuis Zet bij aankomst thuis je puppy neer op een plaats waar hij zijn behoefte mag doen, heb wat geduld en beloon hem op het ogenblik dat hij zich ontlast met je stem en een honden-koekje. Laat hem nadien kennis maken met zijn rust- en slaapplaats.Familie, vrienden, kennissen en buren willen in de eerste dagen allemaal je nieuwe aanwinst zien. Al dit overweldigend gedoe kan stress met zich meebrengen. Als die stress bovendien nog eens naar het buikje zakt, resulteert dat onvermijdelijk in misselijkheid en diarree. Hou het dus in de eerste dagen rustig zodat je puppy de tijd krijgt om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Als je puppy moe wordt, zal hij zich terugtrekken in zijn slaapplaats. Stoor hem niet tijdens zijn slaap.
Zindelijkheid Puppies doen vele malen per dag hun behoeften. Denk eraan om je puppy direct na het spelen, na het eten en na het slapen, op de plaats te brengen waar hij zich mag ontlasten. Beloon hem steeds tijdens of direct na het doen van zijn behoefte zodat hij ervaart waarom hij beloond wordt.Voor een ongelukje binnenshuis of op een plaats waar het niet mag, moet je hem berispen, maar dan wel tijdens of onmiddellijk na de daad, zodat je puppy ook hier kan ervaren waarom hij berispt wordt. Vind je een plasje of een hoopje binnenshuis zonder gezien te hebben wanneer je puppy dit heeft achter-gelaten, dan kan je maar één ding doen; het opkuisen. Ongelukjes opkuisen doe je best niet met producten op basis van ammoniak. De geur hiervan komt sterk overeen met de geur van urine, en kan de puppy aansporen om op dezelfde plek nogmaals zijn behoefte te doen.
Tijd om te spelen Maak dagelijks tijd om met je puppy te spelen. Het spel is één van zijn geliefkoosde bezig-heden. Dit is trouwens een ideale gelegenheid om de vriendschapsband met je puppy te vergroten, maar ook om hem op een speelse manier te laten aanvoelen wie de baas is. Jij beslist wanneer het spel begint, hoe er gespeeld wordt en wanneer het spel ophoudt. Laat je puppy nooit de boventoon voeren.Kies voor speelgoed gemaakt uit veilig en sterk materiaal. Piepende speeltjes zijn natuurlijk zeer leuk maar, door nieuwsgierigheid gaan puppy’s vrij vlug op zoek naar dat piep-mechanisme, en zijn dergelijke speeltjes meestal een kort leven beschoren.
Tijd voor rust en slaap Een puppy heeft nog veel rust en slaap nodig.Laat hem overdag meermaals enkele uurtjes rusten. Ideaal als rust- en slaapplaats is een opvouwbare kleine binnenhuisren voorzien van een drybed op de bodem. Hierin voelt een puppy zich veilig en geborgen. Aangezien honden zich zelden of niet ontlasten op de plaats waar ze slapen, is de binnenhuisren tevens een hulpmiddel bij je pogingen om je puppy zo snel mogelijk zindelijk te maken.
De eerste nacht Je puppy kan de eerste nacht of nachten wel wat huilen. Hij was immers gewoon om samen met zijn broers en zusjes de nacht door te brengen. Roep hem dan wat toe met een geruststellende stem, maar haal hem vooral niet uit zijn slaapplaats. Om dit verschijnsel tot een minimum te herleiden, kan je weken voordien een lap stof of een stuk drybed bij de fokker brengen, die deze dan in het nest gebruikt, en de geur van het nest meekrijgt. Gebruik dit de eerste nachten in zijn slaapplaats zodat hij zich een stuk rustiger zal voelen.
Tijd om te eten Wen je puppy aan vaste tijdstippen voor de maaltijden. Geef zijn eten steeds op dezelfde vaste plaats. Geef hem ook wat tijd om te eten. In den beginne zal het misschien nodig zijn hem wat aan te sporen om door te eten. Na een kwartier verwijder je zijn eetbakje, zelfs indien je puppy niet alles heeft opge-geten. Laat nooit voedsel ter zijner beschik-king staan zodat hij zelf kan beslissen wanneer hij eet, want zodoende maak je er een slechte eter van. Geef nooit wat uit je bord wanneer je zelf aan het eten bent.Hoe lekker dit ook moge zijn voor jezelf, voor je puppy is het meestal te zout, te zoet of te vet. Je leert hem tevens de slechte gewoonte aan van "bedelen", terwijl de eetlust voor zijn eigen voedsel zal afnemen (zie pagina Voeding)
Je puppy socialiseren Onze puppies zijn in huiselijke kring opgevoed en zijn reeds voor een groot gedeelte gesocia-liseerd. De dagdagelijkse geluiden van stof-zuiger, radio, TV, dichtslaande deuren, geblaf van honden, bezoek van kinderen en volwas-senen zijn voor hen reeds heel gewoon. Zij hebben bovendien al enkele ritjes in de wagen meegedaan.Van zodra je puppy thuis komt, moet dit socialisatieproces voortgezet worden.Neem hem zoveel mogelijk overal mee naartoe. Zolang je puppy zijn definitieve vaccinaties niet heeft gehad, draag je hem best op de arm om problemen van besmetting te voorkomen. Maak zoveel mogelijk korte ritjes in de wagen.Doe hem dagelijks thuis enkele malen, gedu-rende korte tijden, zijn halsbandje om, zodat je puppy ook hieraan kan wennen.Na de definitieve vaccinaties kan je desgewenst met je puppy een hondenschool bezoeken. Een aanrader, want vooral het baasje kan er leren hoe met een hond wordt omgegaan. Voor je Cairntje is het een welgekomen voortzetting van zijn socialisatieproces
Wandelingen Na de definitieve vaccinaties en de gewenning aan zijn halsband is het uiteindelijk zover. Wandelen! Een bezigheid die helemaal boven-aan het verlanglijstje van een Cairn staat.Doe in het begin een paar maal per dag een korte wandeling, bv. 10 min. Volg niet altijd dezelfde weg maar wissel eens af. Naarmate je Cairntje aan het wandelen went, kan je de wandelafstand verlengen.Om je puppy te wennen aan straatgeluiden en verkeersdrukte is het aangeraden om af en toe wat drukkere plaatsen op te zoeken. Een markt bv is een ideale plaats om je puppy te wennen aan drukte, geluid en mensen. Gebruik als leiband het normale model met handlus van + 1 meter lang. Met dergelijke leiband kan je je puppy beter begeleiden en onder controle houden.
Vaccinaties en ontwormen Op de leeftijd van 10 a 11 weken is het moment gekomen om met je puppy een bezoek te brengen aan je dierenarts om hem zijn definitieve vaccinaties toe te dienen. Deze moeten jaarlijks herhaald worden. Overleg met je dierenarts over het toedienen van bijkomende vaccinaties, zoals: Kennelhoest Als je Cairntje veel contact heeft met andere honden is deze vaccinatie zeker aan te raden. In de hondenscholen is deze zelfs verplicht.Deze vaccinatie wordt momenteel meer en meer toegediend onder de vorm van neus-druppels en blijkt veel efficienter te zijn dan de vroegere vaccinatie. Hondsdolheid Als je Cairntje mee op reis gaat naar het buitenland en in België in het gebied over Samber en Maas (Ardennen), is deze vaccinatie eveneens verplicht. Deze vaccinatie is voor de landen van de EU en ook voor Zwitserland 3 jaar geldig. Ontwormen Wanneer de puppy’s bij ons vertrekken hebben zij reeds 4 ontwormbeurten gehad. Tot op de leeftijd van 6 maanden is het aangeraden om je puppy 1 x per maand te ontwormen. Nadien 2 x per jaar preventief ontwormen kan nooit kwaad. Vraag hierover raad aan je dierenarts.In functie van de activiteiten die je met je Cairntje onderneemt, kan de dierenarts je het beste informeren over de ontwormings-middelen, de dosissen en de frequentie van toedienen.
Laatste update 11 mei 2019 - De puppy’s van Nala
Nieuws De puppy’s van Nala naar hun nieuwe thuis … Lees meer De puppy’s van Lotte  … lees meer De puppy’s van Line  … lees meer __________________________________________________________ Shownieuws Showresultaten  2018 - 2017 - 2016 - 2015
Een leuke vakantie aan zee? … klik hier
Wij fokken af en toe een nestje uit wel overwogen combinaties en omringen de puppy’s met de grootst mogelijke zorg. Wij willen dan ook graag dat onze puppy’s bij een leuk gezin terecht komen.  Reserveren van een puppy kan dan ook alleen na kennis te hebben gemaakt met de mogeijk nieuwe baasjes en dan nog liefst het ganse gezin. Neem gerust contact per mail of telefoon: 016/60 93 99 voor een afspraak.  Wij reserveren dus nooit per telefoon og mail. Aangezien de toekomstige baasjes de nodige voorbereidingen moeten treffen voor de komst van een puppy, reserveren wij nooit een puppy als cadeau of verrassing voor andere familieleden of vrienden. Een puppy moet een lid van het gezin worden en is geen speelgoed noch gebruiksvoorwerp.  Voor fokkers die niet fokken volgens de regels van de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH) en de Belgische vereniging van de Cairn Terrier (BVCT) reserveren wij noit een puppy.
Puppy Informatie
Welkom Welkom op onze website Copyright Highlands Origin Cairn Terriers 2018
Op deze pagina vindt U informatie over onze puppies. Over de eerste twee maanden van hun leven die zij bij ons doorbrengen, hun opvoeding, verzorging, de socialisatie en gewenning aan de huiselijke kring, alsook nuttige tips voor de eerste dagen en weken in hun nieuwe thuis. Al onze puppy’s hebben een stamboom St-Hubertus, zijn geregistreerd met e-chip en zijn in het bezit van een Europees paspoort, zij zijn gevaccineerd en meermaals ontwormd. Zij worden getest op levershunt met levenslange garantie. De puppies zijn door middel van een binnenhuiskennel grotendeels zindelijk gemaakt. Al onze puppies worden aan de wagen gewend. Wij geven hulp bij opvoeding en verzorging. De nestperiode bij ons thuis Van geboorte tot 4 weken Onze puppies worden geboren in een werpmand in de huiskamer. De moeder wordt daar waar nodig door ons bijgestaan. Elke puppy wordt direct na de geboorte onderzocht op fysieke eigenschappen. Onze dierenarts doet dit enkele uren later nog eens over. De eerste vier weken verblijven de puppies in een werpkist in onze woonkamer. In deze periode worden ze volledig verzorgd door de moeder. Eén maal daags worden ze gewogen. Hun verblijf in de woonkamer is een eerste stap naar een goede socialisatie. Zij zitten immers midden in de bewegingen en geluiden van ons dagelijks leven. Zij wennen hier vlug aan het bezoek van mensen, vaak hun toekomstige nieuwe familie, en aan de geluiden van radio, TV, stofzuiger en onze andere Cairntjes die meermaals in de buurt van hun nestje vertoeven. De puppies krijgen een eerste ontwormbeurt op een ouderdom van 2 weken.
De puppies verbijven de eerste 4 weken in een werpkistin de woonkamer,  vaak met de moeder maar af en toe alleen.
Van 4 tot 8 à 9 weken Als de puppies ongeveer 4 weken oud zijn, beginnen ze rond te lopen en wordt de werpkist te klein. Wij verhuizen ze dan naar de grote puppie-ren in de veranda. Vanaf dat moment nemen wij deels de voeding en verzorging van de moeder over. Hier leren ze vrij vlug hun behoeften te doen op krantenpapier. Ze krijgen hun eerste vaste voeding, een papje,bestaande uit betterfood en melkpoeder. Dit papje wordt progressief aangevuld met geweekte puppykorrels. De ren wordt voorzien van enkele speeltjes. Op de ouderdom van 4 en 6 weken worden de puppy’s nogmaals ontwormd.
De eerste momenten in de grote puppie-ren. Eerst nog wat onwennig in de mand rondlopen, nadien op verkenning. De drinkbak wordt snel gevonden.
Op de ouderdom van 6 weken worden ze ingeënt met een puppy-vaccin. Diezelfde dag krijgen zijn hun eigen idenditeit door het plaatsen van een electronische chip, en geven wij de puppy’s hun definitieve stamboom naam. De uiteindelijke roepnaam laten wij over aan de nieuwe baasjes. De voeding wordt geleidelijk aangepast naar droge puppykorrels. In den beginne eten zij allen samen aan één grote eetpot, maar geleidelijk aan leren wij de puppies om uit hun eigen bakje  te eten. De grote slaapmand wordt vervangen door één of twee binnenhuiskenneltjes.
Het is onze bedoeling om de puppies elk aan hun eigen eetpotje te leren eten zonder zich te laten storen door hun gebuur, al loopt dit niet altijd van een leien dakje........maar uiteindelijk slagen wij daar toch in.
Wennen aan een binnenhuiskenneltje is geen enkel probleem. Zij voelen er zich veilig en reeds vanaf de eerste nacht slapen ze lekker samen onder de warmte van de lamp.
Als het weer het toelaat, gaan ze meermaals per dag naar buiten op het terras en op de kleine weide. Hier wennen ze dan vrij vlug aan alle geluiden die buiten bij ons te horen zijn, zoals blaffende honden, overkomende vliegtuigen, tractoren en andere landbouwtuigen van onze overgebuur. Hier leren zij tevens hun behoefte te doen op gras.In deze periode gaan ze ook vaak mee in de wagen. Niet alleen naar de dierenarts voor vaccinatie en de levershunttesten, maar ook tijdens korte boodschappen en bezoek aan vrienden in de buurt.
Tussen de 7de en 8ste levensweek worden de puppy’s getest op levershunt. (zie de pagina Gezondheid).Op een ouderdom van 8 à 9 weken, na een vierde ontwormingskuur, breekt dan het grote moment aan ... De Cairn puppy’s zijn klaar om naar hun nieuwe baasjes te vertrekken. Zij gaan niet alleen naar hun nieuwe thuis, ze brengen heel wat mee, zoals: - een volledig voedselpakket voor zowat 1 maand, bestaande uit puppykorrels - hondenkoekjes - voedingsschema  - een kam  - een speeltje  - Europees paspoort -  attest levershunt- overeenkomst en garantiepapieren  - info over vachtverzorging, trimming, voeding, enz.
Aankomst bij de nieuwe baasjes Omdat een puppie wat tijd nodig heeft om zich aan zijn nieuwe thuis aan te passen is het aangeraden om hem bij de fokker op te halen zo vroeg mogelijk op de dag, liefst in een periode dat je enkele dagen vrij bent. Zorg ervoor dat tegen de tijd dat je puppy thuiskomt er een eet-en drinkbakje voorradig is en de rust- en slaapplaats is ingericht.Zorg ook voor wat aangepast speelgoed en een halsbandje met bijpassende lijn (zo lichtmogelijk van gewicht). Over voeding hoeft U zich geen zorgen te maken, dat brengt uw kleine puppy van bij ons allemaal mee. De eerste dagen in zijn nieuwe thuis Zet bij aankomst thuis je puppy neer op een plaats waar hij zijn behoefte mag doen, heb wat geduld en beloon hem op het ogenblik dat hij zich ontlast met je stem en een honden- koekje. Laat hem nadien kennis maken met zijn rust- en slaapplaats.Familie, vrienden, kennissen en buren willen in de eerste dagen allemaal je nieuwe aanwinst zien. Al dit overweldigend gedoe kan stress met zich meebrengen. Als die stress bovendien nog eens naar het buikje zakt, resulteert dat onvermijdelijk in misselijkheid en diarree. Hou het dus in de eerste dagen rustig zodat je puppy de tijd krijgt om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Als je puppy moe wordt, zal hij zich terugtrekken in zijn slaapplaats. Stoor hem niet tijdens zijn slaap.
Zindelijkheid Puppies doen vele malen per dag hun behoeften. Denk eraan om je puppy direct na het spelen, na het eten en na het slapen, op de plaats te brengen waar hij zich mag ontlasten. Beloon hem steeds tijdens of direct na het doen van zijn behoefte zodat hij ervaart waarom hij beloond wordt.Voor een ongelukje binnenshuis of op een plaats waar het niet mag, moet je hem berispen, maar dan wel tijdens of onmiddellijk na de daad, zodat je puppy ook hier kan ervaren waarom hij berispt wordt. Vind je een plasje of een hoopje binnenshuis zonder gezien te hebben wanneer je puppy dit heeft achter-gelaten, dan kan je maar één ding doen; het opkuisen. Ongelukjes opkuisen doe je best niet met producten op basis van ammoniak. De geur hiervan komt sterk overeen met de geur van urine, en kan de puppy aansporen om op dezelfde plek nogmaals zijn behoefte te doen.
Tijd om te spelen Maak dagelijks tijd om met je puppy te spelen. Het spel is één van zijn geliefkoosde bezig-heden. Dit is trouwens een ideale gelegenheid om de vriendschapsband met je puppy te vergroten, maar ook om hem op een speelse manier te laten aanvoelen wie de baas is. Jij beslist wanneer het spel begint, hoe er gespeeld wordt en wanneer het spel ophoudt. Laat je puppy nooit de boventoon voeren.Kies voor speelgoed gemaakt uit veilig en sterk materiaal. Piepende speeltjes zijn natuurlijk zeer leuk maar, door nieuwsgierigheid gaan puppy’s vrij vlug op zoek naar dat piep-mechanisme, en zijn dergelijke speeltjes meestal een kort leven beschoren.
Tijd voor rust en slaap Een puppy heeft nog veel rust en slaap nodig.Laat hem overdag meermaals enkele uurtjes rusten. Ideaal als rust- en slaapplaats is een opvouwbare kleine binnenhuisren voorzien van een drybed op de bodem. Hierin voelt een puppy zich veilig en geborgen. Aangezien honden zich zelden of niet ontlasten op de plaats waar ze slapen, is de binnenhuisren tevens een hulpmiddel bij je pogingen om je puppy zo snel mogelijk zindelijk te maken.
De eerste nacht Je puppy kan de eerste nacht of nachten wel wat huilen. Hij was immers gewoon om samen met zijn broers en zusjes de nacht door te brengen. Roep hem dan wat toe met een geruststellende stem, maar haal hem vooral niet uit zijn slaapplaats. Om dit verschijnsel tot een minimum te herleiden, kan je weken voordien een lap stof of een stuk drybed bij de fokker brengen, die deze dan in het nest gebruikt, en de geur van het nest meekrijgt. Gebruik dit de eerste nachten in zijn slaapplaats zodat hij zich een stuk rustiger zal voelen.
Tijd om te eten Wen je puppy aan vaste tijdstippen voor de maaltijden. Geef zijn eten steeds op dezelfde vaste plaats. Geef hem ook wat tijd om te eten. In den beginne zal het misschien nodig zijn hem wat aan te sporen om door te eten. Na een kwartier verwijder je zijn eetbakje, zelfs indien je puppy niet alles heeft opge- geten. Laat nooit voedsel ter zijner beschik-king staan zodat hij zelf kan beslissen wanneer hij eet, want zodoende maak je er een slechte eter van. Geef nooit wat uit je bord wanneer je zelf aan het eten bent.Hoe lekker dit ook moge zijn voor jezelf, voor je puppy is het meestal te zout, te zoet of te vet. Je leert hem tevens de slechte gewoonte aan van "bedelen", terwijl de eetlust voor zijn eigen voedsel zal afnemen (zie pagina Voeding)
Je puppy socialiseren Onze puppies zijn in huiselijke kring opgevoed en zijn reeds voor een groot gedeelte gesocia-liseerd. De dagdagelijkse geluiden van stof-zuiger, radio, TV, dichtslaande deuren, geblaf van honden, bezoek van kinderen en volwas-senen zijn voor hen reeds heel gewoon. Zij hebben bovendien al enkele ritjes in de wagen meegedaan.Van zodra je puppy thuis komt, moet dit socialisatieproces voortgezet worden.Neem hem zoveel mogelijk overal mee naartoe. Zolang je puppy zijn definitieve vaccinaties niet heeft gehad, draag je hem best op de arm om problemen van besmetting te voorkomen. Maak zoveel mogelijk korte ritjes in de wagen.Doe hem dagelijks thuis enkele malen, gedu-rende korte tijden, zijn halsbandje om, zodat je puppy ook hieraan kan wennen.Na de definitieve vaccinaties kan je desgewenst met je puppy een hondenschool bezoeken. Een aanrader, want vooral het baasje kan er leren hoe met een hond wordt omgegaan. Voor je Cairntje is het een welgekomen voortzetting van zijn socialisatieproces
Wandelingen Na de definitieve vaccinaties en de gewenning aan zijn halsband is het uiteindelijk zover. Wandelen! Een bezigheid die helemaal boven-aan het verlanglijstje van een Cairn staat.Doe in het begin een paar maal per dag een korte wandeling, bv. 10 min. Volg niet altijd dezelfde weg maar wissel eens af. Naarmate je Cairntje aan het wandelen went, kan je de wandelafstand verlengen.Om je puppy te wennen aan straatgeluiden en verkeersdrukte is het aangeraden om af en toe wat drukkere plaatsen op te zoeken. Een markt bv is een ideale plaats om je puppy te wennen aan drukte, geluid en mensen. Gebruik als leiband het normale model met handlus van + 1 meter lang. Met dergelijke leiband kan je je puppy beter begeleiden en onder controle houden.
Vaccinaties en ontwormen Op de leeftijd van 10 a 11 weken is het moment gekomen om met je puppy een bezoek te brengen aan je dierenarts om hem zijn definitieve vaccinaties toe te dienen. Deze moeten jaarlijks herhaald worden. Overleg met je dierenarts over het toedienen van bijkomende vaccinaties, zoals: Kennelhoest Als je Cairntje veel contact heeft met andere honden is deze vaccinatie zeker aan te raden. In de hondenscholen is deze zelfs verplicht.Deze vaccinatie wordt momenteel meer en meer toegediend onder de vorm van neus-druppels en blijkt veel efficienter te zijn dan de vroegere vaccinatie. Hondsdolheid Als je Cairntje mee op reis gaat naar het buitenland en in België in het gebied over Samber en Maas (Ardennen), is deze vaccinatie eveneens verplicht. Deze vaccinatie is voor de landen van de EU en ook voor Zwitserland 3 jaar geldig. Ontwormen Wanneer de puppy’s bij ons vertrekken hebben zij reeds 4 ontwormbeurten gehad. Tot op de leeftijd van 6 maanden is het aangeraden om je puppy 1 x per maand te ontwormen. Nadien 2 x per jaar preventief ontwormen kan nooit kwaad. Vraag hierover raad aan je dierenarts.In functie van de activiteiten die je met je Cairntje onderneemt, kan de dierenarts je het beste informeren over de ontwormings-middelen, de dosissen en de frequentie van toedienen.
Cairn Terriers Highlands Origin